/

Rozpočet 2012 - Občanská demokratická strana (ODS)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (39.29 %)
119 678 000 Kč
Členské příspěvky (4.62 %)
14 070 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (5.39 %)
16 418 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.03 %)
78 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (1.04 %)
3 160 000 Kč
Dary a dědictví (31.31 %)
95 366 000 Kč
Půjčky a úvěry (18.33 %)
55 849 000 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 304 619 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (34.21 %)
99 195 000 Kč
Mzdové výdaje (21.28 %)
61 687 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (-0.2 %)
-592 000 Kč
Výdaje na volby (44.71 %)
129 642 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 289 932 000 KčCelkové příjmy: 247 017 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 57 602 000 Kč
Celkové výdaje: 289 932 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.