/

Rozpočet 2013 - Občanská demokratická strana (ODS)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (13.65 %)
38 417 000 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (30.06 %)
84 597 000 Kč
Členské příspěvky (4.28 %)
12 035 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0 %)
0 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.04 %)
122 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (3.75 %)
10 550 000 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.23 %)
656 000 Kč
Dary a dědictví (27.82 %)
78 292 000 Kč
Půjčky a úvěry (20.16 %)
56 717 000 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 281 386 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (34.77 %)
82 935 000 Kč
Mzdové výdaje (23.31 %)
55 596 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.71 %)
1 698 000 Kč
Výdaje na volby (41.21 %)
98 308 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 238 537 000 KčCelkové příjmy: 281 386 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 238 537 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.