/

Rozpočet 2015 - Občanská demokratická strana (ODS)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (27.02 %)
61 775 000 Kč
Členské příspěvky (3.1 %)
7 092 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (3.95 %)
9 030 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0 %)
2 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.73 %)
1 677 000 Kč
Dary a dědictví (11.14 %)
25 472 000 Kč
Půjčky a úvěry (54.05 %)
123 545 000 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 228 593 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (67.26 %)
57 394 000 Kč
Mzdové výdaje (32.01 %)
27 320 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.73 %)
621 000 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 85 335 000 KčCelkové příjmy: 228 593 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 85 335 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.