/

Rozpočet 2016 - Občanská demokratická strana (ODS)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (28.19 %)
60 033 000 Kč
Členské příspěvky (3.14 %)
6 694 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (4.33 %)
9 220 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0 %)
1 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0.05 %)
100 000 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.97 %)
2 068 000 Kč
Dary a dědictví (22.74 %)
48 426 000 Kč
Půjčky a úvěry (40.57 %)
86 385 000 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 212 927 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (35.72 %)
42 862 000 Kč
Mzdové výdaje (20.63 %)
24 758 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.68 %)
813 000 Kč
Výdaje na volby (42.97 %)
51 555 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 119 988 000 KčCelkové příjmy: 128 951 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 83 976 000 Kč
Celkové výdaje: 119 988 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.