/

Rozpočet 2013 - Řád národa (ŘN)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (0 %)
0 Kč
Členské příspěvky (13.7 %)
36 200 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0 %)
0 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.01 %)
35 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0 %)
0 Kč
Dary a dědictví (86.28 %)
227 910 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 264 145 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (99.72 %)
1 443 796 Kč
Mzdové výdaje (0 %)
0 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.28 %)
3 991 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 1 447 787 KčCelkové příjmy: 264 145 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 1 447 787 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.