/

Rozpočet 2014 - Řád národa (ŘN)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (0 %)
0 Kč
Členské příspěvky (1.78 %)
19 600 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0 %)
0 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0 %)
0 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0 %)
0 Kč
Dary a dědictví (98.22 %)
1 083 184 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 1 102 784 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (12.59 %)
147 077 Kč
Mzdové výdaje (0 %)
0 Kč
Výdaje na daně a poplatky (1.3 %)
15 150 Kč
Výdaje na volby (86.12 %)
1 006 429 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 1 168 656 KčCelkové příjmy: 1 117 202 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -14 418 Kč
Celkové výdaje: 1 168 656 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.