/

Rozpočet 2016 - Severočeši.cz (Severočeši.cz)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (50.55 %)
1 923 750 Kč
Členské příspěvky (0.84 %)
32 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0 %)
0 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0 %)
0 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0 %)
0 Kč
Dary a dědictví (0 %)
0 Kč
Půjčky a úvěry (48.61 %)
1 850 000 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 3 805 750 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (38.92 %)
1 542 263 Kč
Mzdové výdaje (0 %)
0 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.52 %)
20 480 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Splátky půjček (60.56 %)
2 400 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 3 962 743 KčCelkové příjmy: 3 805 750 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 3 962 743 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.