/

Rozpočet 2016 - Starostové pro Liberecký kraj (SLK)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (93.1 %)
4 453 125 Kč
Členské příspěvky (1.12 %)
53 800 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0 %)
0 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0 %)
0 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.25 %)
12 000 Kč
Dary a dědictví (5.52 %)
264 150 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 4 783 075 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (4.92 %)
553 208 Kč
Mzdové výdaje (0.34 %)
38 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0 %)
160 Kč
Výdaje na volby (94.74 %)
10 647 855 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 11 239 223 KčCelkové příjmy: 4 783 075 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 11 239 223 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.