/

Rozpočet 2016 - SNK Evropští demokraté (SNKED)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (79.75 %)
1 623 000 Kč
Členské příspěvky (1.38 %)
28 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0.25 %)
5 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.49 %)
10 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (7.03 %)
143 000 Kč
Dary a dědictví (11.11 %)
226 000 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 2 035 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (16.67 %)
552 000 Kč
Mzdové výdaje (1.99 %)
66 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0 %)
0 Kč
Výdaje na volby (81.34 %)
2 694 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 3 312 000 KčCelkové příjmy: 2 035 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 3 312 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.