/

Rozpočet 2016 - Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (0 %)
0 Kč
Členské příspěvky (9.66 %)
194 900 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0 %)
0 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0 %)
0 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0 %)
0 Kč
Dary a dědictví (40.78 %)
822 871 Kč
Půjčky a úvěry (49.56 %)
1 000 000 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 2 017 771 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (10.18 %)
228 586 Kč
Mzdové výdaje (0.84 %)
18 840 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0 %)
0 Kč
Výdaje na volby (88.99 %)
1 999 016 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 2 246 442 KčCelkové příjmy: 2 017 771 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 2 246 442 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.