/

Rozpočet 2016 - Strana práv občanů (SPO)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (20.67 %)
3 051 875 Kč
Členské příspěvky (0.54 %)
79 157 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0 %)
0 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.01 %)
1 002 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0 %)
0 Kč
Dary a dědictví (78.78 %)
11 631 200 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 14 763 234 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (7.87 %)
1 348 430 Kč
Mzdové výdaje (5.24 %)
897 372 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0 %)
690 Kč
Výdaje na volby (86.89 %)
14 884 428 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 17 130 920 KčCelkové příjmy: 14 763 234 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 17 130 920 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.