/

Strana práv občanů


Zahraniční vliv
2


Dary od zahraničně vlastněných společností:
3 523 757 Kč

Dary od právnických osob:
30 191 757 KčDárci vlastnění ze zahraničí

Společnost Objem darů straně Země vlastníka Zahraniční vazba
SIGMA DIZ spol. s r.o. 3 423 757 KčKyperská republika TZ STONES MINING LIMITED -> SPL Holding a.s. -> SIGMA DIZ spol. s r.o.
SPL Holding a.s. 100 000 KčKyperská republika TZ STONES MINING LIMITED IČ: 76243 -> SPL Holding a.s.

Podklady o firmách byly čerpány z OR a aplikace Cribis.

Metodika výpočtu indikátoru zahraničního vlivu

Indikátor zahraničního vlivu ukazuje podíl darů od zahraničně vlastněných firem na celkových příjmech politické strany. Na takové dary může být nahlíženo jako na obcházení zákona, který ukládá, že zahraniční firmy nemohou darovat peníze českým politických stranám.

Dary od firem se zahraničním vlastníkem mohou být také problematické kvůli skryté vlastnické struktuře, dále je nejasné, jaký zájem mohou mít zahraniční osoby na podpoře českých politických subjektů. Bezpečnostní informační služba ČR navíc opakovaně poukazuje na zvyšující se vliv čínských a ruských zpravodajských služeb na českou politickou scénu. Skryté financování přes společnosti vlastněné ze zahraničí může být jednou z cest, jak ovlivnit chování politických subjektů. Proto tento indikátor reprezentuje procentuální podíl darů od dárců se zahraničním vlastníkem na celkových příjmech dané strany.

Více viz metodika.


 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.