/

Rozpočet 2016 - Strana soukromníků České republiky (SSČR)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (2.94 %)
1 033 125 Kč
Členské příspěvky (0.38 %)
132 050 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0 %)
0 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0 %)
102 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0 %)
0 Kč
Dary a dědictví (79.04 %)
27 773 168 Kč
Půjčky a úvěry (17.64 %)
6 200 000 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 35 138 445 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (5.75 %)
1 663 116 Kč
Mzdové výdaje (1.19 %)
345 426 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0 %)
0 Kč
Výdaje na volby (93.06 %)
26 931 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 28 939 542 KčCelkové příjmy: 35 138 445 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 28 939 542 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: -1 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.