/

Rozpočet 2016 - Strana svobodných občanů (Svobodní)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (51.61 %)
3 451 340 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (0 %)
0 Kč
Členské příspěvky (13.06 %)
873 696 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0 %)
0 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0 %)
0 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.71 %)
47 517 Kč
Dary a dědictví (34.62 %)
2 315 401 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 6 687 954 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (12.36 %)
594 272 Kč
Mzdové výdaje (3.03 %)
145 898 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.21 %)
9 995 Kč
Výdaje na volby (84.4 %)
4 057 997 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 4 808 162 KčCelkové příjmy: 6 926 393 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -238 439 Kč
Celkové výdaje: 4 808 162 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.