/

Rozpočet 2016 - Starostové a nezávislí (STAN)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (25.46 %)
11 174 375 Kč
Členské příspěvky (0.11 %)
50 400 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0 %)
0 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0 %)
413 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0 %)
0 Kč
Dary a dědictví (74.42 %)
32 663 418 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 43 888 606 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (36.14 %)
16 726 362 Kč
Mzdové výdaje (0 %)
0 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.11 %)
50 420 Kč
Výdaje na volby (63.76 %)
29 511 435 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 46 288 217 KčCelkové příjmy: 43 888 606 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 46 288 217 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.