/

Rozpočet 1995 - Strana zelených (SZ)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (34.29 %)
2 750 000 Kč
Členské příspěvky (0.05 %)
4 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0 %)
0 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.05 %)
4 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0 %)
0 Kč
Dary a dědictví (0 %)
0 Kč
Půjčky a úvěry (59.85 %)
4 800 000 Kč
Ostatní výnosy (5.76 %)
462 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 8 020 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (14.01 %)
447 000 Kč
Mzdové výdaje (30.27 %)
966 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (1.6 %)
51 000 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Ostatní výdaje (54.12 %)
1 727 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 3 191 000 KčCelkové příjmy: 8 020 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 3 191 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.