/

Rozpočet 1996 - Strana zelených (SZ)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (77.8 %)
1 375 167 Kč
Členské příspěvky (0 %)
0 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (11.31 %)
200 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (5.24 %)
92 571 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0 %)
0 Kč
Dary a dědictví (5.65 %)
99 900 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Ostatní výnosy (0 %)
0 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 1 767 638 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (76.07 %)
1 653 000 Kč
Mzdové výdaje (16.75 %)
364 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.18 %)
4 000 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Ostatní výdaje (6.99 %)
152 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 2 173 000 KčCelkové příjmy: 1 767 638 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -0 Kč
Celkové výdaje: 2 173 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.