/

Rozpočet 1997 - Strana zelených (SZ)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (0 %)
0 Kč
Členské příspěvky (0.98 %)
3 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0 %)
0 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0 %)
0 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (63.07 %)
193 000 Kč
Dary a dědictví (0 %)
0 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Ostatní výnosy (35.95 %)
110 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 306 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (43.73 %)
366 000 Kč
Mzdové výdaje (46.59 %)
390 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0 %)
0 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Ostatní výdaje (9.68 %)
81 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 837 000 KčCelkové příjmy: 306 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 837 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.