/

Rozpočet 1999 - Strana zelených (SZ)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (0.95 %)
5 000 Kč
Členské příspěvky (59.48 %)
314 275 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0 %)
0 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.04 %)
210 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (13.91 %)
73 496 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0 %)
0 Kč
Dary a dědictví (0.07 %)
360 Kč
Půjčky a úvěry (25.55 %)
135 000 Kč
Ostatní výnosy (0 %)
0 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 528 341 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (58.25 %)
307 000 Kč
Mzdové výdaje (31.69 %)
167 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0 %)
0 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Ostatní výdaje (10.06 %)
53 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 527 000 KčCelkové příjmy: 528 341 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 537 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: -10 000 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.