/

Rozpočet 2000 - Strana zelených (SZ)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (1.35 %)
5 000 Kč
Členské příspěvky (16.48 %)
61 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0 %)
0 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.02 %)
78 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (20.26 %)
75 000 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0 %)
0 Kč
Dary a dědictví (0.46 %)
1 697 Kč
Půjčky a úvěry (61.43 %)
227 418 Kč
Ostatní výnosy (0 %)
0 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 370 193 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (61.86 %)
142 359 Kč
Mzdové výdaje (30.27 %)
69 662 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0 %)
0 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Ostatní výdaje (7.87 %)
18 106 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 230 127 KčCelkové příjmy: 370 193 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 230 127 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: -0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.