/

Rozpočet 2001 - Strana zelených (SZ)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (97.32 %)
6 975 000 Kč
Členské příspěvky (1.02 %)
73 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0.28 %)
20 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.18 %)
13 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0 %)
0 Kč
Dary a dědictví (0.98 %)
70 000 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Ostatní výnosy (0.22 %)
16 000 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 7 167 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (81.66 %)
1 171 000 Kč
Mzdové výdaje (18.34 %)
263 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0 %)
0 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 1 434 000 KčCelkové příjmy: 7 167 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 1 434 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.