/

Rozpočet 2002 - Strana zelených (SZ)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (90.58 %)
11 388 000 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (0 %)
0 Kč
Členské příspěvky (0.76 %)
96 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0.17 %)
22 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.16 %)
20 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0 %)
0 Kč
Dary a dědictví (2.8 %)
352 000 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Ostatní výnosy (5.53 %)
695 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 12 573 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (36.65 %)
2 347 000 Kč
Mzdové výdaje (2.81 %)
180 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (2.12 %)
136 000 Kč
Výdaje na volby (25.85 %)
1 655 000 Kč
Ostatní výdaje (32.56 %)
2 085 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 6 403 000 KčCelkové příjmy: 12 573 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 6 403 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.