/

Rozpočet 2003 - Strana zelených (SZ)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (0 %)
0 Kč
Členské příspěvky (43.7 %)
201 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (7.17 %)
33 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (13.91 %)
64 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (17.17 %)
79 000 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0 %)
0 Kč
Dary a dědictví (0 %)
0 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Ostatní výnosy (18.04 %)
83 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 460 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (40.14 %)
2 556 000 Kč
Mzdové výdaje (5.1 %)
325 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.19 %)
12 000 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Ostatní výdaje (54.57 %)
3 475 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 6 368 000 KčCelkové příjmy: 461 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -1 000 Kč
Celkové výdaje: 6 367 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 1 000 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.