/

Rozpočet 2004 - Strana zelených (SZ)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (70.48 %)
2 218 000 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (7.4 %)
233 000 Kč
Členské příspěvky (9.47 %)
298 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (1.46 %)
46 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.25 %)
8 000 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0 %)
0 Kč
Dary a dědictví (8.74 %)
275 000 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Ostatní výnosy (2.19 %)
69 000 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 3 147 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (35.1 %)
2 061 000 Kč
Mzdové výdaje (4.34 %)
255 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.1 %)
6 000 Kč
Výdaje na volby (51.97 %)
3 051 000 Kč
Ostatní výdaje (8.48 %)
498 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 5 871 000 KčCelkové příjmy: 3 147 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 5 872 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: -1 000 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.