/

Rozpočet 2005 - Strana zelených (SZ)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (67.08 %)
1 400 000 Kč
Členské příspěvky (13.42 %)
280 000 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (18.3 %)
382 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0 %)
0 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0 %)
0 Kč
Dary a dědictví (1.2 %)
25 000 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Ostatní výnosy (0 %)
0 Kč
Smluvní pokuty a penále (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 2 087 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (91.69 %)
3 266 000 Kč
Mzdové výdaje (4.86 %)
173 000 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.06 %)
2 000 Kč
Výdaje na volby (3.4 %)
121 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 3 562 000 KčCelkové příjmy: 2 138 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -51 000 Kč
Celkové výdaje: 3 562 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.