/

Rozpočet 2006 - Strana zelených (SZ)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (70.59 %)
33 648 700 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (22.57 %)
10 758 333 Kč
Členské příspěvky (1.15 %)
549 969 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0.08 %)
36 915 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.04 %)
18 765 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.32 %)
154 408 Kč
Dary a dědictví (5.25 %)
2 503 953 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 47 671 043 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (10.28 %)
3 238 627 Kč
Mzdové výdaje (6.04 %)
1 904 899 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.02 %)
5 800 Kč
Výdaje na volby (83.66 %)
26 366 853 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 31 516 179 KčCelkové příjmy: 47 671 043 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 31 516 179 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.