/

Rozpočet 2007 - Strana zelených (SZ)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (91.78 %)
18 300 000 Kč
Členské příspěvky (2.72 %)
542 912 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0.29 %)
56 915 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.1 %)
20 713 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.88 %)
175 651 Kč
Dary a dědictví (4.23 %)
843 806 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 19 939 997 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (43.61 %)
7 003 481 Kč
Mzdové výdaje (12.77 %)
2 050 815 Kč
Výdaje na daně a poplatky (3.17 %)
509 656 Kč
Výdaje na volby (40.44 %)
6 494 867 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 16 058 819 KčCelkové příjmy: 19 939 997 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 16 058 819 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.