/

Rozpočet 2008 - Strana zelených (SZ)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (62.28 %)
18 216 667 Kč
Členské příspěvky (2.6 %)
761 448 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0 %)
0 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.14 %)
41 904 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
477 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.77 %)
225 285 Kč
Dary a dědictví (6.85 %)
2 003 930 Kč
Půjčky a úvěry (27.35 %)
7 999 848 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 29 249 559 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (43.21 %)
14 912 433 Kč
Mzdové výdaje (13.02 %)
4 493 058 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.03 %)
9 881 Kč
Výdaje na volby (43.74 %)
15 095 735 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 34 511 107 KčCelkové příjmy: 29 249 559 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 34 511 107 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.