/

Rozpočet 2009 - Strana zelených (SZ)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (6.77 %)
1 458 630 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (82.64 %)
17 800 000 Kč
Členské příspěvky (2.64 %)
568 994 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0.28 %)
60 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.05 %)
11 649 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0.04 %)
9 088 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.79 %)
170 150 Kč
Dary a dědictví (6.78 %)
1 460 924 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 21 539 435 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (54.48 %)
9 240 188 Kč
Mzdové výdaje (18.26 %)
3 096 375 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.03 %)
4 750 Kč
Výdaje na volby (27.23 %)
4 618 989 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 16 960 302 KčCelkové příjmy: 21 539 435 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 16 960 302 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.