/

Rozpočet 2010 - Strana zelených (SZ)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (48.69 %)
12 783 100 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (32.06 %)
8 416 667 Kč
Členské příspěvky (2.57 %)
673 954 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0.15 %)
38 731 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.03 %)
8 744 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (3.7 %)
970 720 Kč
Dary a dědictví (12.81 %)
3 363 899 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 26 255 815 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (30.91 %)
7 994 466 Kč
Mzdové výdaje (5.39 %)
1 394 333 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.89 %)
230 435 Kč
Výdaje na volby (62.8 %)
16 240 913 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 25 860 147 KčCelkové příjmy: 26 255 815 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 25 860 147 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.