/

Rozpočet 2011 - Strana zelených (SZ)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (0 %)
0 Kč
Členské příspěvky (37.68 %)
614 844 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0 %)
0 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.2 %)
3 227 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (7.47 %)
121 931 Kč
Dary a dědictví (54.65 %)
891 746 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 1 631 748 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (94.81 %)
3 674 879 Kč
Mzdové výdaje (4.74 %)
183 915 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.45 %)
17 290 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 3 876 084 KčCelkové příjmy: 1 631 748 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 3 876 084 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.