/

Rozpočet 2012 - Strana zelených (SZ)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (16.16 %)
843 422 Kč
Členské příspěvky (10.58 %)
552 006 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0.18 %)
9 500 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.02 %)
816 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (4.46 %)
232 887 Kč
Dary a dědictví (68.6 %)
3 580 285 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 5 218 916 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (39.32 %)
2 063 796 Kč
Mzdové výdaje (3.89 %)
204 317 Kč
Výdaje na daně a poplatky (1.06 %)
55 684 Kč
Výdaje na volby (55.72 %)
2 924 287 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 5 248 084 KčCelkové příjmy: 5 218 916 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 5 248 084 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.