/

Rozpočet 2013 - Strana zelených (SZ)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (65.1 %)
15 902 500 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (20.43 %)
4 991 500 Kč
Členské příspěvky (2.26 %)
551 218 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0 %)
0 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0 %)
374 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.39 %)
95 208 Kč
Dary a dědictví (11.82 %)
2 887 784 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 24 428 584 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (18.16 %)
3 017 780 Kč
Mzdové výdaje (6.64 %)
1 102 672 Kč
Výdaje na daně a poplatky (1.26 %)
210 000 Kč
Výdaje na volby (73.94 %)
12 284 631 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 16 615 083 KčCelkové příjmy: 24 428 584 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 16 615 083 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.