/

Rozpočet 2014 - Strana zelených (SZ)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (62.77 %)
12 458 700 Kč
Členské příspěvky (2.87 %)
568 655 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0 %)
69 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0 %)
14 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (1.06 %)
209 995 Kč
Dary a dědictví (32.14 %)
6 378 161 Kč
Půjčky a úvěry (1.17 %)
231 950 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 19 847 544 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (34.65 %)
8 891 351 Kč
Mzdové výdaje (9.18 %)
2 355 139 Kč
Výdaje na daně a poplatky (2.81 %)
720 776 Kč
Výdaje na volby (53.37 %)
13 695 528 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 25 662 794 KčCelkové příjmy: 19 847 544 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 25 662 794 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.