/

Rozpočet 2015 - Strana zelených (SZ)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (8.52 %)
385 750 Kč
Členské příspěvky (12.04 %)
545 104 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0.18 %)
8 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.01 %)
227 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (8.95 %)
405 229 Kč
Dary a dědictví (28.77 %)
1 302 369 Kč
Půjčky a úvěry (41.54 %)
1 880 471 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 4 527 150 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (64.69 %)
4 610 860 Kč
Mzdové výdaje (26.7 %)
1 902 780 Kč
Výdaje na daně a poplatky (8.53 %)
608 016 Kč
Výdaje na volby (0.08 %)
5 748 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 7 127 404 KčCelkové příjmy: 4 527 150 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 7 127 404 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.