/

Rozpočet 2016 - Strana zelených (SZ)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (82.94 %)
26 005 042 Kč
Členské příspěvky (1.75 %)
549 947 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0.06 %)
19 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0 %)
225 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (1.13 %)
354 367 Kč
Dary a dědictví (14.12 %)
4 425 967 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 31 354 548 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (18.65 %)
4 180 597 Kč
Mzdové výdaje (11.09 %)
2 485 162 Kč
Výdaje na daně a poplatky (3.13 %)
700 757 Kč
Výdaje na volby (67.13 %)
15 045 568 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 22 412 084 KčCelkové příjmy: 31 354 648 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -100 Kč
Celkové výdaje: 22 412 084 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.