/

Strana zelených


Riziko střetu zájmů
2

Objem veřejných zakázek napojeným firmám:
142 493 096 Kč

Objem EU dotací napojeným firmám:
3 722 000 KčVeřejné zakázky firmám napojeným na SZ (2013-2017)

Společnost Objem veřejných zakázek Výše daru / typ napojení
BusLine a.s. 50 000 000+ Kč
(skutečná výše: 1 968 556 808 Kč)
Ph.D.JUDr. Karolína Žákovská - Ústecký kraj (2017, SZ). Popis napojení: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (člen orgánu) -> Plnící stanice CNG Předlice s.r.o. <- BusLine a.s.
I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. 50 000 000+ Kč
(skutečná výše: 354 704 478 Kč)
Ing. Lukáš Hrbek - kraj Vysočina (2016, SZ). Popis napojení: CERTUS společnost s ručením omezeným (člen orgánu) <- I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
MaGe Construction, s.r.o. 23 762 880 Kč 40 000 Kč
Profil Plus s.r.o. 7 020 592 Kč Bc. Patrik Fikera - Liberecký kraj (2013, SZ). Popis napojení: Profil Plus s.r.o. (člen orgánu)
Modesto green s.r.o. 5 864 454 Kč Naděžda Sündermannová - Olomoucký kraj (2013, SZ). Popis napojení: Modesto green s.r.o. (člen orgánu)
MS - alza, s.r.o. 5 845 170 Kč 110 000 Kč

Evropské dotace firmám napojeným na SZ (2013-2017)

Společnost Objem EU dotací Výše daru / typ napojení
Shopsys s.r.o. 3 722 000 Kč 49 900 Kč

Metodika výpočtu indikátoru rizika střetu zájmů

Indikátor rizika střetu zájmů se zaměřuje na střet zájmů ve veřejných zakázkách a evropských dotacích. Tvoří ho součet hodnot všech veřejných zakázek a evropských dotací, které v letech 2013-2016 byly zadány, respektive přiděleny, firmám s politickou konexí na danou stranu. Za Firmu s politickou konexí považujeme takovou firmu, která v minulých 4 letech darovala politické straně dar anebo se v jejích statutárních orgánech vyskytovala osoba, která za danou stranu v posledních 4 letech kandidovala do Poslanecké sněmovny, senátu, zastupitelstva kraje nebo zastupitelstva obce. Zahrnuty jsou i kandidáti do Poslanecké sněmovny 2017.

Indikátor bere v úvahu všechny veřejné zakázky a evropské dotace zadané, respektive rozdělené v ČR mezi 1. lednem roku 2013 a 30. červnem 2017. V případě, že tato částka přesáhne 50 milionů Kč pro jednu firmu, do sumy zakázek a dotací počítáme pouze 50 milionů Kč. Tento indikátor zahrnujeme proto, že politické konexe mohou znamenat zvýšené riziko situací, kdy osoba rozhodující o veřejné zakázce, respektive evropské dotaci (ne pouze o jejím vítězi, ale i o jejích detailech, lhůtách apod.) může být zároveň spřízněná s politickou stranou napojenou na některou ze soutěžících firem.

Více viz metodika.


 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.