/

Rozpočet 2009 - TOP 09 (TOP 09)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (0 %)
0 Kč
Členské příspěvky (2.89 %)
1 217 650 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0 %)
0 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.1 %)
40 890 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0 %)
0 Kč
Dary a dědictví (97.01 %)
40 863 031 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 42 121 571 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (15.43 %)
5 893 986 Kč
Mzdové výdaje (0.01 %)
2 616 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.01 %)
5 350 Kč
Výdaje na volby (84.55 %)
32 307 383 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 38 209 335 KčCelkové příjmy: 42 121 571 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -0 Kč
Celkové výdaje: 38 209 335 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.