/

Rozpočet 2010 - TOP 09 (TOP 09)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (48.36 %)
87 383 300 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (18.33 %)
33 116 667 Kč
Členské příspěvky (1.25 %)
2 266 469 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0.04 %)
64 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.08 %)
139 448 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.09 %)
162 906 Kč
Dary a dědictví (31.85 %)
57 548 486 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 180 681 275 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (24.79 %)
35 643 996 Kč
Mzdové výdaje (0.67 %)
963 373 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.01 %)
15 003 Kč
Výdaje na volby (74.53 %)
107 165 870 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 143 788 242 KčCelkové příjmy: 180 681 276 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -1 Kč
Celkové výdaje: 143 788 242 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.