/

Rozpočet 2011 - TOP 09 (TOP 09)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (81.77 %)
52 085 000 Kč
Členské příspěvky (6.49 %)
4 136 286 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0.37 %)
238 266 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.34 %)
214 432 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.33 %)
212 696 Kč
Dary a dědictví (10.69 %)
6 809 048 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 63 695 728 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (93.85 %)
49 576 832 Kč
Mzdové výdaje (2.9 %)
1 531 767 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.04 %)
20 699 Kč
Výdaje na volby (3.21 %)
1 696 508 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 52 825 806 KčCelkové příjmy: 64 061 273 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -365 545 Kč
Celkové výdaje: 52 251 716 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 574 090 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.