/

Rozpočet 2012 - TOP 09 (TOP 09)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (62.55 %)
53 213 125 Kč
Členské příspěvky (3.52 %)
2 991 879 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0.15 %)
131 680 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.21 %)
177 956 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.1 %)
88 550 Kč
Dary a dědictví (33.46 %)
28 467 419 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 85 070 608 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (45.47 %)
47 428 893 Kč
Mzdové výdaje (3.05 %)
3 185 438 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.09 %)
90 848 Kč
Výdaje na volby (51.39 %)
53 605 101 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 104 310 280 KčCelkové příjmy: 85 140 672 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -70 064 Kč
Celkové výdaje: 104 310 280 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.