/

Rozpočet 2013 - TOP 09 (TOP 09)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (39.13 %)
59 635 700 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (32.4 %)
49 373 437 Kč
Členské příspěvky (3.11 %)
4 732 813 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0.03 %)
51 400 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.04 %)
59 424 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.06 %)
86 153 Kč
Dary a dědictví (25.24 %)
38 471 504 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 152 410 431 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (41.94 %)
53 832 755 Kč
Mzdové výdaje (3.27 %)
4 194 845 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.01 %)
16 843 Kč
Výdaje na volby (54.78 %)
70 303 420 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 128 347 863 KčCelkové příjmy: 152 410 431 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 128 347 863 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.