/

Rozpočet 2014 - TOP 09 (TOP 09)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (8.59 %)
7 252 410 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (50.36 %)
42 530 988 Kč
Členské příspěvky (5.83 %)
4 923 981 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0.15 %)
125 359 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.06 %)
52 133 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.04 %)
30 371 Kč
Dary a dědictví (34.98 %)
29 546 562 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 84 461 804 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (33.31 %)
31 609 755 Kč
Mzdové výdaje (3.96 %)
3 757 441 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.24 %)
232 381 Kč
Výdaje na volby (62.48 %)
59 285 617 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 94 885 194 KčCelkové příjmy: 84 461 804 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 94 885 194 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: -0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.