/

Rozpočet 2015 - TOP 09 (TOP 09)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (86.33 %)
40 067 500 Kč
Členské příspěvky (5 %)
2 321 374 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0.44 %)
206 284 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.09 %)
42 616 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.34 %)
155 953 Kč
Dary a dědictví (7.79 %)
3 615 824 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 46 409 551 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (90.28 %)
28 400 758 Kč
Mzdové výdaje (9.12 %)
2 869 185 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.04 %)
12 144 Kč
Výdaje na volby (0.56 %)
176 592 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 31 458 678 KčCelkové příjmy: 46 409 551 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -0 Kč
Celkové výdaje: 31 458 678 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.