/

Rozpočet 2016 - TOP 09 (TOP 09)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (75.85 %)
40 613 750 Kč
Členské příspěvky (5.79 %)
3 097 820 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0.09 %)
48 000 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0.06 %)
31 642 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0.18 %)
97 675 Kč
Dary a dědictví (18.04 %)
9 659 162 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 53 548 049 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (41.82 %)
29 934 312 Kč
Mzdové výdaje (4.24 %)
3 037 428 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.12 %)
87 724 Kč
Výdaje na volby (53.82 %)
38 522 510 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 71 581 974 KčCelkové příjmy: 53 548 049 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -0 Kč
Celkové výdaje: 71 581 974 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: -0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.