/

TOP 09


Zahraniční vliv




1


Dary od zahraničně vlastněných společností:
85 000 Kč

Dary od právnických osob:
36 107 596 Kč



Dárci vlastnění ze zahraničí

Společnost Objem darů straně Země vlastníka Zahraniční vazba
United Registrar of Systems Czech, s.r.o. 75 000 KčSpojené království Velké Británie a Severního Irska UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS LIMITED -> United Registrar of Systems Czech, s.r.o.
Odpady Bohemia s.r.o. 10 000 KčSpolková republika Německo Jakob Becker GmbH & Co.KG -> Odpady Bohemia s.r.o.

Podklady o firmách byly čerpány z OR a aplikace Cribis.

Metodika výpočtu indikátoru zahraničního vlivu

Indikátor zahraničního vlivu ukazuje podíl darů od zahraničně vlastněných firem na celkových příjmech politické strany. Na takové dary může být nahlíženo jako na obcházení zákona, který ukládá, že zahraniční firmy nemohou darovat peníze českým politických stranám.

Dary od firem se zahraničním vlastníkem mohou být také problematické kvůli skryté vlastnické struktuře, dále je nejasné, jaký zájem mohou mít zahraniční osoby na podpoře českých politických subjektů. Bezpečnostní informační služba ČR navíc opakovaně poukazuje na zvyšující se vliv čínských a ruských zpravodajských služeb na českou politickou scénu. Skryté financování přes společnosti vlastněné ze zahraničí může být jednou z cest, jak ovlivnit chování politických subjektů. Proto tento indikátor reprezentuje procentuální podíl darů od dárců se zahraničním vlastníkem na celkových příjmech dané strany.

Více viz metodika.


 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.



Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.