/

Rozpočet 2016 - Úsvit - Národní koalice (ÚNK)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (99.16 %)
21 970 000 Kč
Členské příspěvky (0.32 %)
70 837 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0 %)
0 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0 %)
0 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0 %)
0 Kč
Dary a dědictví (0.52 %)
115 000 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 22 155 837 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (99.94 %)
25 385 514 Kč
Mzdové výdaje (0 %)
0 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0.06 %)
14 000 Kč
Výdaje na volby (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 25 399 514 KčCelkové příjmy: 22 526 220 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů -370 383 Kč
Celkové výdaje: 25 399 514 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.