/

Rozpočet 2016 - Volba pro město (VPM)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (44.2 %)
198 000 Kč
Členské příspěvky (0 %)
0 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0 %)
0 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0 %)
0 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (44.87 %)
201 000 Kč
Dary a dědictví (10.94 %)
49 000 Kč
Půjčky a úvěry (0 %)
0 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 448 000 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (18.46 %)
122 000 Kč
Mzdové výdaje (0 %)
0 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0 %)
0 Kč
Výdaje na volby (81.54 %)
539 000 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 661 000 KčCelkové příjmy: 448 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 661 000 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.