/

Často kladené dotazy / FAQ

  1. Co mám dělat, když objevím nesprávné údaje?
  2. Proč není vidět jméno a příjmení dárce, který je fyzickou osobou?
  3. Znamenají jednotlivé rizikové faktory u dárců korupci?
  4. Proč portál neobsahuje finanční informace o všech politických stranách?
  5. Můžu data dále používat?

1. Co mám dělat, když objevím nesprávné údaje?

Kontaktujte nás na info@zindex.cz. Pokud se jedná o chybu zřejmě vzniklou při zpracování dat (tedy na naší straně), pokusíme se ji opravit. Jedná-li se o chybu vycházející přímo ze zdrojových dat (typicky z výroční zprávy politické strany - na našem webu je lze nalézt v PDF), můžeme o takových pochybeních veřejně informovat - ale chybu neopravíme.

2. Proč není vidět jméno a příjmení dárce, který je fyzickou osobou?

První verze databáze dárců politických stran obsahuje místo jmen a příjmení dárců fyzických osob pouze iniciály. Podle stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů není zveřejnění jména a příjmení dárce bez souhlasu dotčené fyzické osoby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Ačkoliv výklad zákona není zcela jednoznačný, názor ÚOOU v tuto chvíli respektujeme.

3. Znamenají jednotlivé rizikové faktory u dárců korupci?

Ne. Jedná se skutečně skutečně jen a pouze o rizikové faktory - firmy se zahraničním vlastníkem, hromadným sídlem nebo bez zaměstnanců mohou být ve zvýšené míře používány jako tzv. bílí koně, tedy ke skrytí skutečné osoby dárce. V žádném případě však netvrdíme že něco takového se odehrává u všech, ba ani u většiny rizikových firem.

O obdobný případ se jedná u vítězů veřejných zakázek, nebo příjemců dotací - tyto příznaky znamenají vyšší riziko střetu zájmů, tedy situace kdy příjemce daru (člen politické strany) může ovlivnit výsledky ve prospěch dárce. Jedná se přitom jak o dary poskytnuté před přidělením zakázky či dotace tak i po něm. Zda ke střetu zájmů (či dokonce ovlivňování) reálně došlo opět data neznamanají. Naše výsledky nicméně ukazují, že dárci politickým stranám dostávají veřejné zakázky výrazně častěji, než jiné firmy. (viz např. Palanský (2014), Počarovský (2014)).

4. Proč portál neobsahuje finanční informace o všech politických stranách?

Data jsou ručně získávána z výročních zpráv, tento proces je lidsky (a tedy i finančně) náročný. V rámci omezeného rozpočtu se tak snažíme pokrýt maximum politického spektra, pochopitelně nikoliv za cenu nižší kvality a spolehlivosti. Ačkoliv nám některé strany nabízejí zaslání vlastních seznamů dárců, tyto nemůžeme zpracovávat - jsou na rozdíl od výročních zpráv nezávazné. Informovat na základě potenciálně neúplných informací by bylo nekorektní.

5. Můžu data dále používat?

Ano, data zpřístupněná na portálu jsou veřejná a je možno je dále používat. Podmínkou použití je korektní citace serveru politickefinance.cz jakožto zdroje. (více v sekci O datech)


 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.