/

Rozpočet 2016 - Politické hnutí Změna (ZMÉNA)Příjmy:

Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %)
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (46.68 %)
2 018 750 Kč
Členské příspěvky (0.65 %)
28 300 Kč
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0 %)
0 Kč
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0 %)
0 Kč
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %)
0 Kč
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0 %)
0 Kč
Dary a dědictví (27.92 %)
1 207 564 Kč
Půjčky a úvěry (24.74 %)
1 070 000 Kč
Kontrolní součet celkových příjmů: 4 324 614 Kč
Výdaje:

Provozní výdaje (19 %)
562 214 Kč
Mzdové výdaje (2.99 %)
88 415 Kč
Výdaje na daně a poplatky (0 %)
0 Kč
Výdaje na volby (78.01 %)
2 308 621 Kč
Kontrolní součet celkových výdajů: 2 959 250 KčCelkové příjmy: 4 324 614 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů 0 Kč
Celkové výdaje: 2 959 250 Kč
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: 0 Kč
 

 

Provozuje EconLab z.s.. Zobrazené informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů, nebo jsou výsledkem akademického výzkumu. Provozovatel neručí za jejich správnost ani za škody způsobené jejich nesprávným užitím.Hodnocení stran vzniklo s podporou Velvyslanectví USA v České republice.